Enemmistö kokoomusvaltuutetuista perusti oman ryhmän

Virtain kaupunginvaltuustossa aloittaa tammikuussa uusi valtuustoryhmä, johon kuuluvat entiset kokoomuslaisvaltuutetut
Sanna Kangas, Teemu Kontoniemi, Anssi Nyman ja Jarmo Vehmas sekä varavaltuutetut Auli Arpiainen ja Pirjo-Liisa Rouniola.
He erosivat Virtain Kokoomus ry:n hallituksesta ylimääräisen jäsenkokouksen jälkeen.

Lue lisää  aiheesta 7.1. lehdestä.