Loukiainen kieltäytyikin elinvoimapäällikön virasta

Elinvoimapäälliköksi valittu Heidi Loukiainen on ilmoittanut viime perjantaina
19. maaliskuuta, että hän ei ota elinvoimapäällikön virkaa vastaan.
Virtain kaupunginhallitus merkitsee ilmoituksen kieltäytymisestä elinvoimapäällikön
virkaan tiedoksi.
Hallintosäännössä on kohta, että virkaa hakeneiden joukosta voidaan valita viranhaltija niiden
hakijoiden joukosta, jotka ilmoittavat hakemuksen olevan edelleen voimassa.
Virkaa hakeneilta tiedustellaan, onko heidän hakemuksensa mahdollisesti voimassa ja päätetään jatkotoimista seuraavassa kokouksessa.
Seuraavaa kaupunginhallituksen kokous on ensi keskiviikkona 31. maaliskuuta.