Olkaahan kuulolla!

Virtain kaupunginvaltuuston kokouksen yleiskeskustelussa eniten keskustelua aiheutti
Nallelan kaava-alueen rakentamiseen liittyvä kosteikko. Asiasta käytettiin useita puheenvuoroja.

Kaupunginjohtaja Henna Viitanen alusti veroprosentti- ja talousarviokeskustelua kertomalla muun muassa,
että ensi vuonna kokeillaan osallistuvaa budjetointia pienellä määrärahalla.

Siinä asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.
Tarkempi toimintamalli päätetään myöhemmin, mutta olkaahan kuulolla, kehotti kaupunginjohtaja.

Virtain valtuusto keskusteli Nallelan alueelle rakennettavasta kosteikosta,
joka on myös osa pohjavesialueiden suojelua. Sitä haluttiin kiirehtiä
muun muassa siksi,
että Purulanoja ei vedä kunnolla.
Tokmannin puolelta Purulanojaan
”purkavasta” hulevesirummusta näkee,
että sen vetokyky pellon puolelle on huono.

Kosteikko tasaisi Purulanojan virtaamia siten, että alajuoksulla sijaitsevan
ojan vedenkorkeus pysyisi maltillisena.

Torstain lehdessä lisää vilkkaasta keskustelusta.