Sopeuttamistoimenpiteet kirvoittivat kielenkannat

Virtain kaupunginvaltuuston kokous kesti viime maanantaina kolme tuntia. Kokous sisälsi useita äänestyksiä. Eniten keskustelua käytiin talouden sopeuttamisohjelman sisällöstä.

Virtain kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki kertoi sopeuttamistoimien olevan lautakuntien esityksiä. Niitä on löydetty yhteensä reilun 751 000 euron edestä.

– Kokonaisuutena tavoite on saavutettu, mutta on hyvä huomata, että perusturvan osalta toimenpiteet alittavat asetetun tavoitetason 90 000 eurolla, samoin teknisten palveluiden osalta ollaan hieman alle tavoitteen. Toimenpiteitä on sielläkin tulossa lisää.

Sopeuttamisohjelman lisäksi valtuuston hyväksyttävänä oli esitys, että perusturva ja Keiturin Soten yhdessä esittäisivät lisätoimenpiteitä nettomenon alentamiseksi.

– On tarpeen laatia erillinen suunnitelma, miten menoja alennetaan vuoden 2019 osalta 80 000 euroa ja vuonna 2020 100 000 euroa.

Myös tekniseltä puolelta odotetaan, että henkilöstömenoista löytyisi 50 000 euroa säästöä. Molemmilla tahoilla on aikaa esittää suunnitelmansa kaupunginhallitukselle kesäkuun loppuun mennessä. Valtuustoon esitykset tuodaan elokuussa.

Valtuutettu Katja Kotalammen (vas.) mielestä on epäoikeudenmukaista, että teknisen puolen täytyy säästää nimenomaan henkilöstömenoista. Hän esitti, että menot etsittäisiin muusta toiminnasta, sillä ne ovat varmasti löydettävissä.

Kotalampea kannattivat muun muassa Armi Hänninen ja Risto Saarinen.

Armi Hänninen (sd.) kertoi olleensa pitkään päättäjän roolissa mukana ja vaikka olisi ollut kuinka huonoja vuosia, niin aina on sanottu, että sairaat pitää hoitaa.

– Tuntuu utopistiselta Keiturin Soten koskevat säästöt. Toivomuksena esitän, että säästötoimet eivät vaaranna kuntalaisten terveyttä.

Satu Solja(kesk.)muisteli, että 90-luvulla säästöihin osallistuivat kaikki.

– Tässä tulee sellainen tunne, että Keiturin Sote säästää muidenkin edestä.

Lue lisää valtuuston kokouksesta 11.4. Suomenselän Sanomista