Tarjanne-laivasta dokumenttielokuva

Virtain kaupunginhallitus päättää myöntää Tarjanne-laivasta tehtävälle dokumenttielokuvahankkeelle
2 000 euron avustuksen edellyttäen, että hanke saa riittävän rahoituksen muilta hakemiltaan tahoilta ja hanke toteutuu.

Osuuskunta Suora Esitys on lähestynyt Virtain kaupunkia avustusanomuksella liittyen Tarjanne-laivasta
ja sen historiasta tehtävään dokumenttielokuvaan.
Dokumenttielokuvan on tarkoitus olla noin 45–60 minuutin mittainen historiadokumentti.