Toiveena päästä bussilla junalle ja Jyväskylään

Virtain kaupunki on yhdessä muiden Pirkanmaan kuntien ja Pirkanmaan Ely-keskuksen kanssa laatinut joukkoliikenteen
palvelutason määrittelyn vuosille 2020–2023. Työ tehtiin viime vuoden syksyllä ja Virroilta ohjausryhmässä oli mukana taloussuunnittelija Ville Happonen.
Työn taustalla on vuonna 2018 voimaan tullut uusi tieliikennepalvelulaki, jonka tavoitteena on tarjota parempia liikennepalveluita ja lisätä valinnanvapautta.

Laki mahdollistaa muun muassa uudenlaisen, eri liikennemuodoista koottujen matkaketjujen tarjoamisenkuluttajille.
Tavoitteena on, että yksin ajettavien matkojen määrä vähenee ja että henkilöautosuoritteiden kasvu kaupunkiseudulla
pysähtyy väestönkasvusta huolimatta.

Lue lisää joukkoliikenteestä 6. elokuuta lehdestä