Torjuntavoitto Tredun tilojen suhteen

Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta käsitteli kokouksessaan 17. marraskuuta ammatillisen koulutuksen palveluverkko-ohjelmaa yhteistoiminta-alueen asiana. Käsittelyssä oli myös Tredun Virtain kiinteistön kohtalo.

Päätösehdotus oli, että esitys ammatillisen koulutuksen palveluverkko-ohjelmasta hyväksytään. Sen mukaan Tredun tilojen käyttö Virroilla olisi loppunut vuonna 2025.

Kokouksen lopullisessa päätöksessä ohjelma kuitenkin hyväksyttiin jatkosuunnittelun pohjaksi.

Lisäksi hyväksyttiin Reijo Koskelan tekemä toivomusponsi, jonka mukaan Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta edellyttää, että Tredu neuvottelee Virtain kaupungin kanssa Tredun Virtain toimipisteen koulutuksen ja sen jatkuvuuden turvaamisesta ja kehittämisestä tilakysymys huomioiden ennen päätöksentekoa asiassa.

– Kyllä tämä oli torjuntavoitto. Kirjauksilla varmistettiin se, että Tredun Virtain toimipisteellä on hyvät edellytykset toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen myös tulevaisuudessa, Koskela kommentoi.