Tuulivoimhankkeet etenevät

Ilmatar Energy Oy:n omistama hankeyhtiö Ilmatar Virrat Oy on jättänyt Virtain kaupungille 7. huhtikuuta hakemuksen tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamisesta Tuuramäen alueella Kurjenkylässä.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaavoitusaloitteen ja kaavoitushankkeen käynnistämisen esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös Myyränkankaan tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot ja tiedottaa erikseen kirjeellä maanomistajia.

Kaupunginhallitus käsitteli myös Pirkanmaan vaihemaakuntakaavaan annettavaa lausuntoa.

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti, että se pitää vaihemaakuntakaavan tavoitteita hyvinä ja että kaupunginhallituksella ei ole tässä vaiheessa huomautettavaa.

Aiheesta lisää Sanomissa 30.6.2022