Vesa Haapamäkeä kiiteltiin Virtain hyväksi tekemästä työstä

Virtain kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki totesi, että vaikka osa tehtävistä on ollut vaikeita, niin olen kokenut, että yhdessä olemme saaneet asioita eteenpäin.

Virtain kaupunginvaltuuston maanantaisessa kokouksessa oli aistittavissa kiitosta ja haikeutta, kun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Keijo Kaleva ja hallituksen puheenjohtaja Tuula Mäntysalmi muistivat Tuomi Logistiikan palvelukseen 2. syyskuuta siirtyvää kaupunginjohtaja Vesa Haapamäkeä.

– Näiden yhdeksän vuoden aikana on tapahtunut aika paljon. Joitakin asioita voi olla vaikea arvioida heti, sillä monet suuret asiat ovat pitkävaikutteisia. Tuloksia arvioidaan vuosien päästä ja verrataan silloiseen maailmaan ,alusti Keijo Kaleva kaupunginjohtajalle osoitetussa puheenvuorossa.

Hän luonnehti, miten Vesa Haapamäen johtaja-aikaa ovat leimanneet kuntalain uudistus, hankinta- ja kilpailuasiat lainsäädäntöineen EU-säännöstöä myöten.
– Kiitän siitä työpanoksesta, jonka olet meille voimallisesti antanut, totesi Kaleva puheenvuorossaan Virtain kaupungin ja valtuuston puolesta.

Vesa Haapamäki muisteli päättymässä olevaa reilun yhdeksän vuoden jaksoa ja totesi sen olleen mahtava.
– Päällimmäisenä on kiitollisuus. On ollut todella etuoikeus palvella Virtain kaupunkia ja ajanjakso on sisältänyt paljon mielenkiintoisia ja vaihtelevia työtehtäviä. Viran parhaita puolia on, että tehtäväkenttä ei ole ainakaan liian kapea.