Virtain jätevesipumppaamolla putkirikko

Virtain Kalettoman jätevesipumppaamolla tapahtui 4. lokakuuta putkirikko, jonka johdosta vesistöön valui puhdistamatonta jätevettä. Ylivuoto tapahtui pumppaamon rakenteiden ulkopuolella. Jätevesi imeytyi pääosin maahan. Vuodon suuruus oli enintään 14 m3. Tilanteesta saatiin hälytys heti rikon jälkeen ja siihen reagoitiin välittömästi. Puolen tunnin kuluttua tilanne oli hallinnassa. Vesihuoltolaitoksen logiikka valvoo toimintaa reaaliajassa, joten reagointi on nopeaa.

Vuodosta tiedotettiin perjantai-iltana kaupungin nettisivuilla sekä jakamalla tiedotteita lähialueen asukkaiden postilaatikoihin ja kiinnittämällä niitä laitureille. Lähialueen asukkaille ja mökkiläisille suositeltiin, että lahden vettä ei käytettäisi pesu- eikä saunavetenä ja uimista tulisi välttää testitulosten valmistumiseen asti. Tiedotteissa oli vesihuoltolaitoksen päivystysnumero mahdollisia tiedusteluita varten.

– Varotoimenpiteenä maata kalkittiin. Maanantaina 7. lokakuuta otettiin vesi- ja maaperänäytteet. Seurantanäytteet otettiin 14. 10. Alustavien tietojen mukaan vaikuttaisi siltä, että vuoto ei olisi aiheuttanut merkittävää käyttöön vaikuttavaa muutosta järviveden laatuun. Tiedotamme tuloksista tarkemmin, kun kaikki analyysit ovat valmistuneet, kertoo ympäristösuunnittelija Sini Yli-Öyrä.

Yli-Öyrä toivoo, että tapahtumasta nousevat kysymykset esitettäisiin kaupungille, eli asiaa hoitaville vesihuoltolaitoksen hoitaja Katja Kotalammelle tai ympäristösuunnittelijalle. Näin tiedotetta päivitettäisiin niin, että se vastaisi kuntalaisia mietityttäviin asioihin.

Pumppaamo on vesihuoltolaitoksen toiminnan kannalta tärkein pumppaamo, sillä sen kautta pumpataan lähes kaikki jätevesi jätevedenpuhdistamolle.

Tiedotusta jatketaan Virtain kaupungin internet-sivuilla.